Հրաժարիմք

Աշխարհաբար: Հրաժարվում ենք սատանայից և նրա բոլոր խաբեություներից, պատրանքներից նրա, խորհուրդներից նրա, ընթացքից նրա, չար կամքից նրա, չար հրեշտակներից նրա, չար պաշտոնյաներից նրա, չար կամքը կատարողներից նրա, և նրա ամբողջ չար զորությունից հրաժարվելով հրաժարվում ենք։

Գրաբար: Հրաժարիմք ի սատանայէ և յամենայն խաբեութենէ նորա ի պատրանաց նորա ի խորհրդոց նորա, ի գնացից նորա, ի չար կամաց նորա, ի չար հրեշտակաց նորա ի չար պաշտոնէից նորա, ի չար կամարարաց նորա և յամենայն չար զօրութենէ նորա հրաժարելով հրաժարիմք:

Advertisements