CSS – Սկիզբ

CSS-ում կա ID և Class:
1. Եթե կուզենք առանձին պարամետր դնենք ինչոր բանի համար, իրան կռնանք ենենք ID-ով:
Էդ դեպքում մենք պտի style.css-ի մեջ մի հատ դնենք մեզ անհրաժեշտ պարամետրը: Ենթադրենք մենք կուզենք, որ պարագրաֆներից մեկը եղնի կարմիր գույնով.
#myparagraph { color:red; }
ու հետո պտի մեր ֆայլում ավելացնենք.

Этот параграф мы написали красного цвета!

Advertisements